CIMEDART
Tijdschrift voor filosofie
sinds 1969


Informatie


Cimedart is een uitgave van het departement Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam en verschijnt vier keer per jaar.

Voor alle studenten, docenten en medewerkers is de gedrukte uitgave gratis verkrijgbaar bij alle centrale studielocaties van de UvA en bij de ingang van de afdeling Wijsbegeerte aan de Oude Turfmarkt. 

Bijdragen of reacties, in de vorm van essays, recensies, columns, interviews, poëzie, beeld-materiaal of manifesten, zijn zeer welkom. Mail de redactie voor meer informatie over inhoud, vorm en lengte.

Redactieadres
Oude Turfmarkt 141-147 (ingang nr. 141)
1012 GC Amsterdam
cimedart.fgw@gmail.com
www.cimedart.nl
www.facebook.com/cimedart

IBAN: NL47ABNA0881352772 t.n.v. J.H.L. van Banning


Adverteren

Wilt u adverteren in het blad of op de website? Neem dan contact op met de redactie voor meer informatie.